Vizyon - Misyon

< >

Vizyon

Yenilikçi alternatif yakıt çözümleri ile daha iyi bir dünyaya katkı sağlamak.

Misyon

Müşterilere çevresel ve ekonomik yarar sağlayan teknolojileri geliştirmek, tanıtmak ve ticarileştirmek.

 

LPG ve CNG ekipmanları tedariği konusunda paydaşlarımıza değer yaratmak, müşterilerin beklentilerini kaliteli ürün ve hizmetle karşılamak, tedarik zinciri aşamalarında sıkı takip geleneğini sürdürmek, insanlara ve çevreye saygılı olmak, mevzuat ve etik kuralları çerçevesinde ticari faaliyetlerimizi sürdürmek.

 

Uluslararası piyasalardaki varlığımızı sürdürülebilir bir biçimde geliştirmek.

 

Her fırsatta müşteri tatmini sağlamaya çaba sarf etmek.

 

Takım çalışmasını, personel yetkilendirmesini, yenilikçi düşünceyi, hızlı ve güvenli teşvik eden çekirdek değerlere bağlı kalmak.